Wettelijke bepalingen

Verzakingstermijn

In overeenstemming met artikelen 47 en 90 en volgens de wet van 6 april 2010 op de handelspraktijken en het informeren en beschermen van de consument, en in het geval van bestelling van producten of diensten op afstand, heeft iedere consument de beschikking over een termijn van 14 kalenderdagen om af te zien van de bestelling die hij bij de FOTO NELISSEN B.V.B.A. heeft gedaan. Dit recht is van toepassing zonder boetes en zonder opgave van reden.

Indien de producten binnen deze termijn al geleverd zijn, dient de consument deze onverwijld, in hun oorspronkelijke verpakking, intact , niet uitgepakt noch beschadigd, terug te zenden, samen met alle eventuele accessoires of hulpstukken en een begeleidend schrijven, aan het volgende adres:

FOTO NELISSEN B.V.B.A.
Brusselpoortstraat, 9
2800 MECHELEN
Telefoon: +32 (0)15 41 42 66

 

Verantwoordelijke voor de verwerking

Iedere aanvraag of vraag met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op deze site kan worden verzonden naar het postadres op de site of naar het e-mailadres info@fotonelissen.be.

Surfinformatie gebruiken voor statistische doeleinden

Wanneer u de site bezoekt, worden door de geraadpleegde servers de volgende gegevens automatisch verzameld:

  1. het IP-adres dat u is toegewezen tijdens uw verbinding;
  2. de datum en het tijdstip waarop u toegang had tot de site;
  3. de bezochte pagina’s;
  4. het type browser dat is gebruikt;
  5. het platform en/of het besturingssysteem dat geïnstalleerd is op uw pc;
  6. de zoekmachine en de sleutelwoorden die u hebt gebruikt om de site te vinden.


Deze informatie wordt enkel bewaard om het aantal bezoekers te meten in de verschillende secties van de site en er verbeteringen in aan te brengen.


    
         

 

privacy

                                                                                     

 

Elk product incompleet, beschadigd of waarvan de originele verpakking beschadigd is, zal niet terugbetaald worden.

 

Privacy

Beginselen met betrekking tot het verzamelen van persoonsgegevens

U heeft toegang tot de website zonder dat uw persoonlijke gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, ... moet opgeven.

Bij uitzondering is het mogelijk dat, met het oog op het verkrijgen van aanvullende diensten (zoals informatieverzoeken, reservering, ledenruimte of een abonnement op een nieuwsbrief), de gebruiker gevraagd wordt persoonlijke informatie, en met name gegevens, te verstrekken. In dat geval wordt de gebruiker van tevoren gewaarschuwd en worden de gegevens verwerkt overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Concreet betekent dit onder meer dat:

  1. Uw persoonsgegevens worden enkel verzameld en verwerkt in overeenstemming met de opgegeven doeleinden tijdens de gegevensverzameling.
  2. U heeft het recht uw persoonsgegevens te raadplegen, teneinde de juistheid ervan te verifiëren en eventuele fouten erin te corrigeren. Hiervoor kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van wie de gegevens hieronder staan.

De gewestelijke overheid verplicht zich tot het nemen van adequate veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat er door derden misbruik wordt gemaakt van de door u verstrekte persoonsgegevens.