Privacy beleid van Foto Nelissen

Bedankt voor het gebruik van Fotonelissen.be! Dit privacy beleid beschrijft hoe wij informatie over u verzamelen, gebruiken, verwerken en vrijgeven, inclusief persoonlijke informatie, in verband met uw toegang tot en gebruik van het Foto Nelissen Platform en betaalservice.

Wanneer dit charter de termen "Foto Nelissen", "wij", "ons" of "onze" vermeldt, verwijzen zij naar het bedrijf Foto Nelissen b.v.b.a., dat verantwoordelijk is voor informatie over u, in overeenstemming met dit Charter ter bescherming van persoonlijke gegevens.

Dit privacy beleid is ook van toepassing op de betalingsdiensten die u worden aangeboden door Foto Nelissen in overeenstemming met de betalingsvoorwaarden ("betalingsmogelijkheden"). Wanneer u de betaaldiensten gebruikt, verstrekt u ook uw informatie, inclusief uw persoonlijke gegevens, aan Foto Nelissen, die ook verantwoordelijk is voor het verwerken van uw betalingsservicegegevens.

Raadpleeg punt 9 voor de contactgegevens van de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

 

1. Verzamelde informatie

We verzamelen drie algemene informatiecategorieën.

 

1.1 Informatie die u ons geeft.

1.1.1 Informatie die nodig is voor het gebruik van de Foto Platform Galerij.

We vragen en verzamelen de volgende persoonlijke informatie over u wanneer u het Foto Nelissen platform gebruikt. Deze informatie is noodzakelijk voor de goede uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons en om ons in staat te stellen aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Zonder hen kunnen we u misschien niet alle gevraagde services bieden.

* Accountinformatie. Wanneer u uw Foto Nelissen-account maakt, vragen wij u ons bepaalde informatie te verstrekken, zoals uw voornaam, achternaam, adres en e-mail.

* Profielinformatie. Om bepaalde functies van het Foto Nelissen platform te gebruiken, kunnen we u om aanvullende informatie vragen, zoals uw adres, telefoonnummer en profielfoto.

* Betalingsinformatie. Om bepaalde functies van het foto Nelissen platform te gebruiken (zoals boeken of kopen), kunnen we u vragen bepaalde financiële informatie te verstrekken (zoals uw bankrekening of creditcardgegevens) om de verwerking van betalingen te vergemakkelijken.

* Communicatie met Foto Nelissen en andere leden. Wanneer u contact opneemt met Foto Nelissen of het foto Nelissen platform gebruikt om met andere Leden te communiceren, verzamelen we informatie over uw berichten en alle informatie die u wilt delen.

 

1.1.2 De informatie die u ons wilt geven.

U kunt ervoor kiezen om ons aanvullende persoonlijke informatie te verstrekken om een ​​betere gebruikerservaring te krijgen bij het gebruik van het Foto Nelissen platform. Deze aanvullende informatie zal worden verwerkt zodra u hiermee heeft ingestemd.

* Aanvullende profielinformatie. U kunt ervoor kiezen aanvullende informatie te verstrekken als onderdeel van uw Foto Nelissen - profiel (zoals voorkeurstaal, stad en persoonlijke beschrijving). Sommige van deze informatie, zoals aangegeven in uw accountinstellingen, maakt deel uit van uw profielpagina die NOOIT openbaar is of zichtbaar is voor anderen.

* Adresboekinformatie. U kunt ervoor kiezen om contacten uit uw adresboek te importeren of uw contactgegevens handmatig in te voeren om toegang te krijgen tot bepaalde functies van het Foto Nelissen platform, zoals het uitnodigen van die contactpersonen om Fotogalerie te gebruiken.

* Overige informatie. U kan ervoor kiezen om ons informatie te verstrekken wanneer u een formulier invult, informatie zoekt, bijwerkt of toevoegt aan uw Foto Nelissen Account, reageert op enquêtes, op discussieborden plaatst, deelneemt aan promotie of gebruik andere functies van het Foto Nelissen platform.

 

1.1.3 Informatie die nodig is voor het gebruik van de betaaldiensten.

De Betalingsverwerker moet de volgende informatie verzamelen die nodig is voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons en om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving (zoals anti-witwasvoorschriften). Zonder hen kunt u de betaaldiensten niet gebruiken:

* Betalingsinformatie. Wanneer u de betaaldiensten gebruikt, heeft de betalingsverwerker bepaalde financiële informatie nodig (zoals uw bankrekening of creditcardgegevens) om de betalingen te verwerken en om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

* Identiteitsverificatie en andere informatie. Als u een host bent, kan de betalingsverwerker informatie over de identiteitsverificatie vereisen (zoals kopieën van uw officiële identificatie, paspoort, nationale identiteitskaart of rijbewijs) of andere authenticatiegegevens, zoals uw geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie, om uw identiteit te verifiëren, om u te voorzien van betalingsdiensten en om te voldoen aan de wet van toepassing.

 

1.2 Informatie die we automatisch verzamelen wanneer u het foto Nelissen platform en de betaaldiensten gebruikt.

Wanneer u het Foto Nelissen Platform en de Betaaldiensten gebruikt, verzamelen wij automatisch informatie, inclusief persoonlijke informatie, over de diensten die u gebruikt en hoe u ze gebruikt. Deze informatie is nodig voor de goede uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, zodat we voldoen aan wettelijke verplichtingen en ons rechtmatig belang om de functionaliteit van het Foto Nelissen platform te kunnen aanbieden en verbeteren alsook de Betalingsdiensten.

* Geolocatie-informatie. Wanneer u bepaalde functies van het Foto Nelissen platform gebruikt, kunnen we informatie over uw geschatte of specifieke locatie verzamelen, zoals bepaald door gegevens zoals uw IP-adres, om u een betere gebruikerservaring te bieden. Met de meeste mobiele apparaten kunt u het gebruik van locatieservices in toepassingen regelen of uitschakelen via instellingen in het menu.

* Gebruiksinformatie. We verzamelen informatie over uw interacties op het Foto Nelissen-platform, zoals uw pagina- of inhoudsweergaven, productzoekopdrachten, aankopen die u hebt gedaan en andere acties op het Foto Nelissen-platform.

* Verbinding en apparaat gegevens. We verzamelen automatisch aanmeldings- en apparaat informatie wanneer u het Foto Nelissen-platform opent en gebruikt, zelfs als u geen Foto Nelissen-account hebt gemaakt of niet bent aangemeld. Deze informatie omvat, maar is niet beperkt tot: informatie over de manier waarop u het Foto Nelissen -platform hebt gebruikt (inclusief klikken op links naar toepassingen van derden), IP-adres, data en tijden van toegang, gegevens over computer hardware en -software, apparaat gegevens, gegevens in verband met apparaat gebruik, unieke identificatiegegevens, gegevens crash, cookies en pagina's die u voor of na gebruik van ons Platform hebt bekeken of weergegeven.

* Cookies en soortgelijke technologieën. We gebruiken cookies of andere vergelijkbare technologieën, zoals web bakens en identificaties van mobiele apparatuur. U hebt de mogelijkheid om cookies uit te schakelen in uw browserinstellingen. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe we deze technologieën gebruiken.

* Informatie over betalingstransacties. Foto Nelissen verzamelt informatie over uw betalingstransacties op het Fotogalerij Platform, inclusief de gebruikte betaalmiddelen, de datum en tijd, het betalingsbedrag, de vervaldatum van het betaalmiddel, de postcode van de betaling, facturering, het PayPal-e-mailadres, IBAN-informatie, uw adres en andere gerelateerde transactie-informatie. Deze informatie is noodzakelijk voor de goede uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons en om ons in staat te stellen de betaaldiensten beschikbaar te maken.

 

1.3 Informatie die we van derden verzamelen.

Foto Nelissen kan informatie, waaronder persoonlijke informatie, die door derden over u is verstrekt tijdens het gebruik van het Foto Nelissen-platform en de betaaldiensten verzamelen of informatie uit andere bronnen verzamelen en deze combineren met de informatie die wij verstrekken.  Wij controleren of beantwoorden niet de manier waarop derde partijen die uw informatie verstrekken uw persoonlijke gegevens verwerken. Bovendien moet elk verzoek om informatie over de openbaarmaking van uw persoonlijke informatie aan ons bedrijf aan deze derde partijen worden gericht.

* Services van derden. Als u uw Foto Nelissen account koppelt, associeert of verbindt met een service die wordt geleverd door een derde partij (bijv. Google, Facebook, etc.), kan de service die door de derde partij wordt aangeboden ons informatie sturen, zoals informatie over uw registratie en naar uw profiel van de betreffende dienst. Deze informatie varieert en wordt beheerd door de externe service of is afhankelijk van de machtigingen die u hebt doorgegeven aan deze service via de privacy-instellingen.

* Uw opmerkingen. Als u een opmerking over een product schrijft, wordt deze met uw toestemming gepubliceerd op uw openbare pagina van Foto Nelissen. Bezoek onze pagina met recensies voor meer informatie.

* Andere bronnen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, ontvangen we mogelijk aanvullende informatie over u, zoals demografische gegevens of informatie over fraudedetectie, van externe serviceproviders en/of partners en combineren deze met de informatie die we over u hebben. Wij kunnen bijvoorbeeld de resultaten ontvangen van achtergrondcontroles (met uw toestemming, indien van toepassing) of fraudewaarschuwingen van serviceproviders, zoals diensten voor identiteitscontrole als onderdeel van onze inspanningen ter preventie van fraude en risicobeoordeling. We kunnen informatie ontvangen over u en uw activiteiten op en buiten het Foto Nelissen - platform via partnerschappen, of over uw ervaringen en interacties van onze netwerken van advertentienetwerken.

 

2. Gebruik van de informatie die we verzamelen

Wij gebruiken, bewaren en verwerken informatie, inclusief persoonlijke informatie over u, om het Foto Nelissen-platform te voeden, te begrijpen, te verbeteren en te ontwikkelen, om een ​​veiligere vertrouwensomgeving te creëren en te behouden en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

 

2.1 Feed, verbeter en ontwikkel het Foto Nelissen platform.

* Hiermee kunt u het Foto Nelissen - platform openen en gebruiken.

* Beheer, bescherm, verbeter en optimaliseer de ervaring van het Foto Nelissen-platform, door bijvoorbeeld analyses en studies uit te voeren.

* Zorg voor klantenservice.

* Stuur je service- of service gerelateerde berichten, updates, beveiligingsmeldingen en accountmeldingen.

* Als u ons uw contactgegevens geeft, kunnen we deze informatie verwerken: (i) om uw sponsoruitnodigingen in te dienen, (ii) om uw commentaar te verzenden, (iii) voor acties voor het opsporen en voorkomen van fraude en (iv) voor elk doel dat door u is geautoriseerd op het moment van gegevensverzameling.

* Om het platform en ervaring met Foto Nelissen te beheren, verbeteren en optimaliseren, en om uw ervaring te personaliseren en aan te passen (bijvoorbeeld door advertentiesuggesties te doen of zoekresultaten te classificeren), voeren we een profilering uit in afhankelijk van uw interacties met het Foto Nelissen-platform, uw zoekgeschiedenis, profielinformatie en voorkeuren, evenals andere inhoud die u indient op het Foto Nelissen-platform.

 

Wij verwerken deze informatie op basis van onze legitieme interesse in het verbeteren van het foto Nelissen-platform en de ervaring van onze klanten ermee, en wanneer dergelijke informatie noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de overeenkomst met u.

 

2.2 Creatie en onderhoud een veiligere vertrouwensomgeving.

* Detecteren en voorkomen van fraude, spam, misbruik, beveiligingsincidenten en andere schadelijke activiteiten.

* Voer veiligheidsonderzoeken en risicobeoordelingen uit.

* Controleer of authenticeer de informatie of identificaties door u verzonden.

* Voer controles uit met databases of andere informatiebronnen, inclusief politiecontroles of achtergrondinformatie, voor zover toegestaan ​​door toepasselijk recht en met uw toestemming, indien van toepassing.

* Respecteer onze wettelijke verplichtingen.

* Los eventuele geschillen die we met onze klanten hebben op en voer onze contracten met derden uit.

* onze algemene verkoopvoorwaarden toepassen.

* In verband met de bovenstaande activiteiten kunnen we profileren op basis van uw interacties met het Foto Nelissen Platform, uw profielinformatie en andere inhoud die u verzendt naar het Foto Nelissen-platform, evenals informatie verkregen van derden. In beperkte gevallen kunnen geautomatiseerde processen de toegang tot het Foto Nelissen-platform beperken of opschorten als dergelijke processen een lid of activiteit detecteren waarvan wij denken dat dit een beveiligingsrisico of ander soort risico voor het fotoplatform vormt.

We verwerken deze informatie op basis van ons rechtmatig belang bij de bescherming van het Foto Nelissen-platform, om de correcte uitvoering van onze overeenkomst met u te meten en om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

 

2.3 Verstrek, maak, evalueer en verbeter onze reclame en marketing van onze diensten.

* U verzendt promotionele berichten, commerciële, reclame en andere informatie die u mogelijk interesseert op basis van uw voorkeuren (inclusief informatie over Foto Nelissen) en sociale media-advertenties via sociale mediaplatformen, zoals Facebook of Google.

* Pas onze advertenties aan, evalueer en verbeter ze.

* Beheer sponsorprogramma's, prijzen, enquêtes, wedstrijden of andere activiteiten of promotie-evenementen die worden ondersteund of beheerd door Foto Nelissen.

* Profilering van uw functies en voorkeuren (op basis van informatie die u ons verstrekt, uw interacties met het Foto Nelissen-platform, informatie verkregen van derden, evenals uw zoekgeschiedenis en reserveringen) om u promotionele berichten, commerciële, advertentie- en andere informatie te sturen waarvan wij denken dat ze interessant voor u zijn.

 

We zullen uw persoonlijke gegevens behandelen voor de doeleinden die in deze sectie worden vermeld, gezien ons rechtmatig belang om deel te nemen aan marketingactiviteiten om u producten of diensten aan te bieden die voor u van belang kunnen zijn. U kunt ervoor kiezen om geen marketingcommunicatie van ons te ontvangen door de instructies voor opzeggen in onze marketingcommunicatie te volgen of door uw meldingsinstellingen in uw Foto Nelissen-account aan te passen.

 

2.4 Gebruik door de Betalingsverwerker van de verzamelde informatie.

* Sta toe dat u de betaaldiensten opent en gebruikt.

* Detecteren en voorkomen van fraude, misbruik, veiligheidsincidenten en andere schadelijke activiteiten.

* Voer veiligheidsonderzoeken en risicobeoordelingen uit.

* Voert controles uit op databases en andere informatiebronnen.

* Voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals regelgeving voor de strijd tegen het witwassen van geld).

* Pas de betalingsvoorwaarden en andere betalingsvoorwaarden toe.

* Met uw toestemming verzendt u promotionele berichten, commerciële, reclame- en andere informatie die u mogelijk interesseert, afhankelijk van uw voorkeuren.

 

De Payment Process Manager beheert deze informatie, gezien haar rechtmatig belang bij het verbeteren van de Betaaldiensten en de ervaring van haar gebruikers met deze services, als dergelijke informatie noodzakelijk is voor de juiste uitvoering van de overeenkomst met u en voor voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

 

3. Delen en openbaarheid

3.1 Met uw toestemming.

Wanneer u uw toestemming hebt gegeven, kunnen we informatie over u, inclusief persoonlijke informatie, delen zoals beschreven op het moment van uw toestemming, bijvoorbeeld wanneer u een applicatie of website van een derde partij toegang verleent tot uw informatie. Foto Nelissen account of wanneer u deelneemt aan promotionele activiteiten die worden uitgevoerd door partners van Foto Nelissen.

We zullen NOOIT uw facturerings- of betalingsinformatie met anderen delen.

 

3.2 Naleving van de wet, reactie op wettelijke eisen, preventie van schade en bescherming van onze rechten.

Foto Nelissen kan uw informatie, inclusief uw persoonlijke informatie, bekendmaken aan rechtbanken, overheidsinstanties of wetshandhavingsinstanties of aan geautoriseerde derde partijen, indien dit wettelijk is vereist of toegestaan, of als dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs mogelijk is noodzakelijk geacht: (i) om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, (ii) om te voldoen aan de gerechtelijke procedure en om te reageren op vorderingen tegen Foto Nelissen, (iii) om te reageren op geverifieerde vragen in een gerechtelijk onderzoek of enige onwettige activiteit die wordt vermoed of vermoed, of enige andere activiteit die ons blootstelt, u of onze gebruikers blootstelt aan wettelijke aansprakelijkheid, (iv) met het oog op het uitvoeren en beheren van onze Servicevoorwaarden, de Servicevoorwaarden betalings- of andere overeenkomsten met klanten, of (v) om de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van Foto Nelissen, zijn werknemers te beschermen , zijn klanten of het publiek.

Indien nodig kunnen we klanten op de hoogte brengen van deze wettelijke verzoeken, behalve in de volgende gevallen: (i) wanneer een kennisgeving door de gerechtelijke procedure zelf wordt verboden, door een gerechtelijk bevel dat tot onze strekking is of in overeenstemming met de geldende wetgeving of (ii) als we van mening zijn dat het informeren van u niet relevant, niet effectief zou kunnen zijn, een risico voor

Letsel of persoonlijk letsel van een persoon of groep of het creëren of intensiveren van een risico van fraude met betrekking tot het eigendom van Foto Nelissen, zijn klanten en het Foto Nelissen - platform. In gevallen waarin we voldoen aan wettelijke vereisten zonder voorafgaande kennisgeving om de bovengenoemde redenen, zullen we proberen de relevante klant van het verzoek op de hoogte te stellen, indien nodig, en als we te goeder trouw geloven dat we niet langer wettelijk gebonden zijn aan niet doen.

 

3.3 Dienstverleners.

Foto Nelissen maakt gebruik van verschillende externe serviceproviders om ons te helpen bij het leveren van services met betrekking tot het Foto Nelissen - platform en de Betaaldiensten. Dienstverleners kunnen zich binnen de Europese Economische Ruimte ("EER") of daarbuiten bevinden. Onze serviceproviders zijn met name gevestigd in Europa en Noord-Amerika.

Serviceproviders kunnen ons bijvoorbeeld helpen om: (i) uw identiteit te verifiëren of uw identificatie te verifiëren, (ii) informatie te verifiëren aan de hand van openbare databases, (iii) controles uit te voeren politieagenten, fraudepreventie en risicobeoordeling implementeren, (iv) productontwikkeling, onderhoud en debugging uitvoeren, (v) de levering van Foto Nelissen-services via platforms van derden mogelijk maken en softwaretools (bijv. door integratie met onze API's), of (vi) klantenservice, reclame of betaaldiensten. Deze serviceproviders hebben ZEER beperkte toegang tot uw informatie als onderdeel van het namens ons uitvoeren van deze taken en hebben een contractuele verplichting om ze te beschermen en te gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn bekendgemaakt en naleving van dit privacy beleid.

Foto Nelissen zal uw informatie, inclusief uw persoonlijke informatie, moeten delen om de correcte uitvoering van onze overeenkomst met u te verzekeren.

 

3.4 Gelieerde partners.

Om ons in staat te stellen het Platform voor Foto Nelissen en de Betaaldiensten te helpen of beschikbaar te maken, kunnen we uw informatie, inclusief uw persoonlijke gegevens, delen met onze groep van ondernemingen (bestaande uit financiële en niet-financiële entiteiten), die gemeenschappelijk eigendom of gezamenlijke zeggenschap genieten.

Daarnaast delen we uw informatie, inclusief persoonlijke informatie, met onze partners om het Foto Nelissen-platform en de services van onze partners te ondersteunen en te integreren, te promoten en te verbeteren.

 

3.5 Sociale netwerkplatforms.

Waar mogelijk onder de toepasselijke wetgeving, kunnen we bepaalde beperkte persoonlijke informatie over u gebruiken, zoals uw e-mailadres, om deze te "hakken" en te delen met sociale mediaplatformen, zoals Facebook of Google, om potentiële klanten te genereren, verkeer naar onze websites te leiden of op een andere manier onze producten en diensten of het Foto Nelissen - platform te promoten. Deze verwerkingsactiviteiten zijn gebaseerd op ons legitiem belang bij het ondernemen van marketingactiviteiten om u producten of diensten aan te bieden die voor u van belang kunnen zijn.

De sociaal-mediaplatforms waarmee we uw persoonlijke gegevens kunnen delen, worden niet beheerd of gecontroleerd door Foto Nelissen. Daarom moeten alle vragen over hoe uw aanbieder van sociale netwerkplatforms omgaat met uw persoonlijke gegevens worden doorgestuurd naar die provider.

Houd er rekening mee dat u op elk moment Foto Nelissen kunt vragen om te stoppen met het verwerken van uw gegevens voor deze direct marketing doeleinden door een e-mail te sturen naar privacy@fotonelissen.be.

 

3.6 Bedrijfsonderdelen die worden afgestoten.

Als Foto Nelissen een fusie-, acquisitie-, reorganisatie-, asset transfer- of faillissements- of insolventieprocedure onderneemt, kan deze haar activa, of een deel daarvan, inclusief uw informatie in verband met de genoemde verkopen, toewijzen of delen, transactie of in afwachting van de transactie (bijvoorbeeld klantwaakzaamheid). In dit geval zullen we u op de hoogte brengen voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en onder een ander handvest voor gegevensbescherming vallen.

 

3.7 Verzamelde gegevens.

We kunnen ook geaggregeerde informatie delen (informatie over onze gebruikers die we combineren, zodat ze niet langer een individuele gebruiker kunnen identificeren of ernaar verwijzen) en andere geanonimiseerde informatie voor naleving van wet- en regelgeving, analyses en andere doeleinden, sector en de markt, demografisch profiel, voor commerciële en reclameberichten en andere professionele doeleinden.

 

4. Andere belangkrijke informatie

 

4.1 Analyse van uw communicatie.

We kunnen uw communicatie die via het Foto Nelissen-platform wordt uitgewisseld, beoordelen, doorbladeren of analyseren met als doel fraudepreventie, risicobeoordeling, compliance, onderzoek, productontwikkeling, onderzoek en gebruikersondersteuning. Als onderdeel van onze inspanningen op het gebied van fraudepreventie, scannen en analyseren we bijvoorbeeld berichten om contactgegevens en verwijzingen naar andere websites te verbergen. In sommige gevallen kunnen we ook berichten doorbladeren, bekijken of analyseren met het oog op het debuggen, verbeteren en uitbreiden van ons productaanbod. We gebruiken waar mogelijk geautomatiseerde methoden. Soms moeten we echter bepaalde berichten, zoals fraudeonderzoek en gebruikersassistentie, handmatig controleren of de functionaliteit van deze geautomatiseerde hulpmiddelen evalueren en verbeteren. We zullen uw berichten niet beoordelen of analyseren voor marketingberichten van derden, en we zullen NOOIT beoordelingen of analyses van dergelijke communicatie verkopen.

Deze activiteiten worden uitgevoerd in het licht van de legitieme interesse van Foto Nelissen om naleving van de toepasselijke wetgeving en onze voorwaarden te garanderen, fraude te voorkomen, veiligheid te bevorderen, de goede uitvoering van onze services te verbeteren en te waarborgen.

 

4.2 Link naar accounts van derden.

U kunt uw Foto Nelissen-account koppelen aan uw open account op een extern sociaal netwerk. Uw contactpersonen op deze services van derden worden 'Vrienden' genoemd. Wanneer u deze link maakt:

* Een deel van de informatie die u ons verstrekt via de koppelingen tussen uw accounts kan worden gepubliceerd in het profiel van uw Foto Nelissen-account.

* de informatie die u ons verstrekt door uw accounts te koppelen, kan worden bewaard, verwerkt en verzonden voor fraudepreventie en risicobeoordeling, en

* De publicatie en weergave van de informatie die u via deze links aan Foto Nelissen verstrekt, is afhankelijk van de instellingen en machtigingen die u instelt in Foto Nelissen en de site van derden.

 

We zullen alleen uw gekoppelde accountinformatie van derden verzamelen voor zover dit nodig is om de goede uitvoering van onze overeenkomst met u te verzekeren, of om ervoor te zorgen dat wij voldoen aan toepasselijke wetgeving of met uw toestemming.

 

5. Partners en integraties van derden

 

Het Platform Foto Nelissen kan koppelingen bevatten naar diensten of websites van derden, zoals integraties van derden, diensten voor het delen van handelsmerken of merkdiensten van derden ("Externe Partners"). Foto Nelissen is geen eigenaar of controleert deze externe partners en in uw interacties met hen kunt u informatie rechtstreeks aan de externe partner, fotogalerij of beide verstrekken. Deze externe partners hebben hun eigen regels met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van informatie. We raden u aan het privacy beleid van andere websites die u bezoekt te lezen.

 

6. Uw rechten

 

U kunt de rechten die in dit gedeelte worden beschreven, uitoefenen bij uw verantwoordelijke voor gegevensverwerking en de verwerker van Foto Nelissen, die bevoegd is verklaard door dit privacy beleid, door een e-mail te sturen naar privacy@fotonelissen.be.  Houd er rekening mee dat we u mogelijk kunnen vragen uw identiteit te verifiëren voordat we verdere actie ondernemen met betrekking tot uw verzoek.

 

6.1 Uw informatie beheren.

U kunt sommige van uw informatie openen en bijwerken in uw accountinstellingen. Als u ervoor heeft gekozen om uw Foto Nelissen account aan te sluiten op een applicatie van derden, zoals Facebook of Google, kunt u uw instellingen wijzigen en de autorisatie voor de app. verwijderen door uw accountinstellingen te wijzigen. U bent verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw persoonlijke informatie.

 

6.2 Correctie van onjuiste of onvolledige informatie.

U hebt het recht om ons te vragen om onjuiste of onvolledige persoonlijke informatie over u te corrigeren (en dat u uzelf niet kunt bijwerken in uw Foto Nelissen-account).

 

6.3 Toegang tot gegevens en draagbaarheid.

In sommige rechtsgebieden kan de toepasselijke wetgeving u toestaan ​​kopieën van uw persoonlijke gegevens die wij in ons bezit hebben aan te vragen. Het kan ook zijn dat u kopieën van de persoonlijke informatie die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, veelgebruikt, machinaal leesbaar formaat kunt opvragen en/of ons kunt vragen deze informatie aan een andere serviceprovider te verstrekken (indien technisch mogelijk).

 

6.4 Retentie en verwijdering van gegevens.

In het algemeen houden we uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Als u niet langer wil dat wij uw informatie gebruiken om u te voorzien van de Foto Nelissen services, kunt u ons vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen en uw Foto Nelissen-account te sluiten. Houd er rekening mee dat als u om verwijdering van uw persoonlijke gegevens verzoekt:

 

* We kunnen sommige van uw persoonlijke gegevens die nodig zijn voor onze legitieme bedrijfsbelangen bewaren, zoals detectie en preventie van fraude en verbetering van de beveiliging. Als we bijvoorbeeld een Foto Nelissen-account opschorten vanwege fraude of veiligheidsredenen, behouden we mogelijk bepaalde informatie uit dit Foto Nelissen-account om te voorkomen dat dat Lid in de toekomst een nieuw Foto Nelissen-account kan openen.

* We kunnen uw persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Foto Nelissen kan bijvoorbeeld sommige van uw informatie voor fiscale, juridische en auditdoeleinden bewaren.

* Informatie die u met andere mensen hebt gedeeld (bijvoorbeeld opmerkingen, forumberichten) kan nog steeds openbaar zijn op het Foto Nelissen-platform, zelfs nadat u uw Foto Nelissen-account hebt verwijderd. Deze informatie zal echter niet langer aan u worden toegeschreven. Bovendien kunnen sommige kopieën van uw informatie (bijv. Kranten) in onze database blijven staan, maar zijn deze niet gekoppeld aan persoonlijke identificatiegegevens.

* Omdat we het Foto Nelissen-platform onderhouden om het te beschermen tegen onopzettelijk of kwaadaardig verlies en vernietiging, mogen resterende kopieën van uw persoonlijke gegevens gedurende een beperkte periode niet uit onze back-upsystemen worden verwijderd.

 

6.5 Intrekking van toestemming en beperking van behandeling.

Als u hebt ingestemd met de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Foto Nelissen, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door de instellingen van uw account te wijzigen of door een mededeling te sturen naar Foto Nelissen met vermelding van de toestemming die u intrekt. Houd er rekening mee dat het intrekken van uw toestemming geen invloed heeft op de legaliteit van verwerkingsactiviteiten die zijn gebaseerd op dergelijke toestemming voorafgaand aan de intrekking. Bovendien kan het toepasselijk recht u in bepaalde rechtsgebieden het recht verlenen om te beperken hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken, met name in gevallen waarin (i) u de juistheid van uw persoonlijke informatie betwist; (ii) de behandeling is illegaal en u bent tegen het verwijderen van uw persoonlijke gegevens; (iii) we hebben niet langer uw persoonlijke gegevens nodig voor verwerkingsdoeleinden, maar u hebt informatie nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims; of (iv) u hebt bezwaar gemaakt tegen de behandeling onder punt 6.6 en in afwachting van een analyse of de legitieme belangen van Foto Nelissen voorrang hebben boven die van u.

 

Om uw toestemming terug te trekken, vult het onderstaande formulier in.

 

 

6.6 Bezwaren tegen behandeling.

In sommige rechtsgebieden kan de toepasselijke wetgeving u toestaan ​​om Foto Nelissen te vragen uw persoonlijke informatie niet te gebruiken voor bepaalde specifieke doeleinden (inclusief profilering) als dergelijke verwerking is gebaseerd op een legitiem belang. Als u bezwaar hebt tegen deze behandeling, verwerkt Foto Nelissen uw persoonlijke gegevens niet langer voor deze doeleinden, tenzij we redelijke en legitieme redenen voor een dergelijke behandeling kunnen aantonen of dat dergelijke verwerking noodzakelijk is voor de oprichting, oefening of verdediging van juridische claims.

 

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, kunt u op elk gewenst moment Foto Nelissen vragen om te stoppen met het verwerken van uw gegevens voor deze direct marketing doeleinden door een e-mail te sturen naar privacy@fotonelissen.be.

 

6.7 Klachten indienen.

U hebt het recht om klachten in te dienen over de gegevensverwerkingsactiviteiten die door Foto Nelissen zijn uitgevoerd voor de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten. Als uw gegevensverwerkingsmanager Foto Nelissen is, hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij uw primaire toezichthoudende autoriteit. Als uw betalingsverwerker Foto Nelissen is, hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij uw primaire toezichthoudende autoriteit.

 

7. Veiligheid

We implementeren en onderhouden voortdurend administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging of wijziging. Enkele van de voorzorgsmaatregelen die we gebruiken om uw informatie te beschermen, zijn firewalls en gegevensversleuteling, evenals toegangscontroles tot informatie. Als u weet of reden hebt om aan te nemen dat uw inloggegevens voor uw Foto Nelissen account zijn verloren, gestolen, verduisterd of op een andere manier zijn aangetast, of als uw Foto Nelissen account wordt gebruikt in het echte of vermeende ongeautoriseerde gebruik, neem dan contact met ons op door de instructies in het gedeelte 'Contact' hieronder te volgen.

 

8. Wijzingen van dit beschermingshandel persoonlijk gegegevens

Foto Nelissen behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid, in overeenstemming met deze clausule. Als we dit privacy beleid wijzigen, publiceren we de nieuwe versie op het Foto Nelissen platform en werken we de datum bij "Laatst bijgewerkt" bovenaan dit privacy beveiligingscharter. We zullen u ook binnen dertig (30) dagen vóór de ingangsdatum per e-mail op de hoogte brengen van de wijziging. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van het nieuwe privacy beleid, kunt u uw account verwijderen. Als u uw account niet verwijdert vóór de ingangsdatum van het nieuwe privacy beleid, blijft uw toegang tot en gebruik van het Foto Nelissen-platform onderworpen aan het nieuwe handvest voor gegevensbescherming personeel.

 

9. Contacteer ons

Als u vragen of klachten heeft over dit privacy beleid of de praktijken voor het omgaan met informatie van Foto Nelissen, kunt u ons een e-mail sturen of contact met ons opnemen op:

 

Foto Nelissen b.v.b.a.

Data Protection Officer (DPO)

Brusselpoortstraat 9

B-2800 Mechelen

België

 

Laatste wijziging: 15/05/2018