Onze garantie

De Foto Nelissen B.V.B.A. garandeert dat de producten die zij te koop aanbiedt, vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricatiefouten , voor een periode van twee jaar vanaf het moment van levering.                                                                                                                      

 

Het herstel van verloren gegevens wordt nooit door de garantie gedekt.

Uitgesloten van garantie zijn:

 1. regulier onderhoud en reparatie of het herstel van onderdelen die onderworpen zijn aan normaal gebruik;
 2. verbruiksproducten die bij het product geleverd worden, zoals accu’s, batterijen, etc.;
 3. beschadiging of verlies van software, gegevens of voorraadondersteuning, kosten en vervoersrisico’s;
 4. beschadiging veroorzaakt door onvolkomen reparatie of onderhoud;
 5. beschadiging veroorzaakt doordat het product niet aan de geldende technische of veiligheidsnormen voldoet (respectievelijk niet geïnstalleerd of conform de installatie- en gebruiksinstructies gebruikt zijn);
 6. beschadiging veroorzaakt door onvolkomen of foutieve installatie van software en andere producten;
 7. reparatie of reparatiepogingen van het product door anderen dan FOTO NELISSEN B.V.B.A;
 8. beschadiging door ongevallen, bliksem, overstromingen, brand, onvoldoende ventilatie of andere oorzaken buiten de wil van FOTO NELISSEN B.V.B.A.;
 9. beschadiging veroorzaakt doordat het product gebruikt is met accessoires, randapparaten of –technieken, die niet door FOTO NELISSEN B.V.B.A. zijn geleverd;
 10. beschadiging door onvolkomenheden in een systeemwaarin het product is geïntegreerd;
 11. beschadiging door onvolkomenheden in de software;
 12. beschadiging veroorzaakt door misbruik, verwaarlozing of commerciële exploitatie.

 

 

Wij zijn fier u vanaf vandaag onze verlengde garantie voor te stellen : een verlenging van 2 naar 4 jaar.

Door de garantieverlenging te ondertekenen krijg je tot 4 jaar garantie op volgende productgroepen: digitale fototoestellen, objectieven, flitsen en videocamera’s. (uitgezonderd de action camera’s en GoPro camera’s).

 

  

 

 

 

 

 

Het onderhoud, de aanpassing of de reparatie

Het onderhoud, de aanpassing of de reparatie van door de FOTO NELISSEN B.V.B.A. bezorgde artikelen en van programma’s die niet worden uitgevoerd door de FOTO NELISSEN B.V.B.A, die op andere manier zijn gebruikt dan op de voorgeschreven manier of anders dan door de socio-economische gemeenschap wordt geaccepteerd, alsook gebreken veroorzaakt door externe factoren, waarvoor de FOTO NELISSEN B.V.B.A. niet verantwoordelijk gehouden kan worden, doen elke garantie teniet.

verlengde-garantie

 
         

 

 

 

 

D